🧩Akademia Doskonalenia w Diabetologii ADD 🧩

Podobnie jak człowiek pozbywa się starego, zużytego i niepotrzebnego już ubrania i ubiera się w nowe, tak u osoby, u której rozpoznano cukrzycę lub insulinooporność czy stan przedcukrzycowy następuje konieczność zmiany dotychczasowego stylu życia i nieprawidłowych nawyków na nowe, które sprzyjają jego zdrowiu.
Część pacjentów osiąga oczekiwany stan życia w zgodzie z cukrzycą ale wielu niestety nie. I ostatecznie doświadczają oni przykrych dolegliwości związanych z późnymi powikłaniami tej choroby.

W ADD preferujemy dążenie do życia w zgodzie z cukrzycą.
🧩🥇🏆🧩
Dochodzenie do tego stanu wymaga kilku elementów:

W 1️⃣ kroku 👣🧩
niezbędna jest DIAGNOZA, wyznaczenie CELÓW terapeutycznych, rozpoczęcia procesu ciągłej EDUKACJI i właściwe postępowanie psychologiczne. Wszystkie wymienione elementy mają istotny wpływ na powodzenie, sukces i osiągnięcie przez pacjenta stanu “żyję w zgodzie z cukrzycą”.

W 2️⃣ kroku 👣🧩
Proces coachingu zdrowia rozpoczyna etap dokonywania ZMIAN w życiu. Następuje zamiana tych złych i nieprawidłowych zachowań, na dobre i służące zdrowiu. Proces szczególnie konieczny kiedy pacjent nie wie od czego zacząć? Doświadcza pierwsze porażki i uczucie zniechęcenia. W głowie kłębią się myśli: nie dam rady, jestem beznadziejny, nie poradzę sobie. Proces coachingu zdrowia “stawia na nogi”, porządkuje, odbudowuje wiarę w siebie, dodaje pewności DAM RADĘ.

W 3️⃣ kroku 👣🧩
Pacjent wypracowuje umiejętność samokontroli, samodyscypliny i samomotywacji. Wyuczone w procesie edukacji umiejętności i wiedza wykorzystywana jest procesie godzenia ich z dotychczasowym życiem i obowiązkami wobec: rodziny, pracodawcy, innych ról, które pełni w życiu, jak również z innymi sytuacjami, które wymagają zaangażowania i uważności.

W 4️⃣ kroku 👣🧩
Gdy pacjent poczuje po raz pierwszy samoakceptację odczuwa ulgę. Do samoakceptacji w ADD dodajemy jeszcze akceptację ze strony najbliższych, rodziny, przyjaciół, znajomych, współpracowników oraz zespołu terapeutycznego. Akceptacja dodaje osobie z cukrzycą siły, wzmacnia jego motywację, pomaga przetrwać w różnych życiowych sytuacjach zarówno kiedy jest sama, w grupie czy w tłumie ludzi.

🧩Dołącz do Akademii Doskonalenia w Diabetologii 🧩

Dbaj o siebie i o swoich bliskich. 🌹