Wiele uwagi poświęca się dyskusji dotyczącej odpowiedzialności za proces leczenia cukrzycy oraz kto jaką rolę w nim pełni. Z mojej perspektywy największy ciężar skupiony jest na osobie z cukrzycą, która nim zarządza. Ona decyduje o wielu aspektach. Moje wnioski wynikają z analizy i obserwacji procesu leczenia cukrzycy od ponad 34 wielu lat z różnych perspektyw: pacjenta, systemu, branży.

Uważam, że pacjent, który jest gotowy wziąć odpowiedzialność za samoopiekę i leczenie to osoba charakteryzująca się wysokimi kompetencjami oraz wysoką motywacją. Czynniki te pojawiają się, gdy pacjent ma wiedzę i/lub wie, gdzie ją znajdzie oraz otrzymuje wsparcie  i/lub wie, gdzie je otrzymać.  

Edukacja diabetologiczna i Instrukcje – czyli na STARCIE pacjent otrzymuje nowoczesne leki, urządzenia do monitorowania glikemii, wiedzę i instrukcje w kwestii postępowania w cukrzycy. Przekazywana wiedza i instrukcje są proste i jasne o charakterze poleceń. Co należy robić? Jak należy postępować? Jak będziemy współpracować? Jak odnaleźć się w systemie opieki, refundacje? Osoby, które są bardzo doświadczone tj lekarze diabetolodzy, pielęgniarki diabetologiczne, edukatorzy diabetologiczni pełnią rolę mentorów i przewodników dostarczających wiedzy. Dzięki wzajemnej współpracy pacjent otrzymuje w zamian wysokie kompetencje do przejęcia kontroli nad cukrzycą. Wyzwaniem staje się zmienna lub bardzo niska motywacja pacjenta, gdyż ilość obowiązków wobec choroby jest przytłaczająca. W poruszonym aspekcie pacjent potrzebuje wsparcia i akceptacji, aby dążyć do stanu wysokiej i niezmiennej motywacji.

Coaching zdrowia, który rekomenduję pomaga pacjentowi w rozwijaniu samodzielności i samoświadomości. W trakcie procesu pacjent doprecyzowuje planowanie i realizację wyznaczonych przez lekarza celów terapeutycznych i zdrowotnych. Odnajduje siebie w nowej zmienionej rzeczywistości życia z cukrzycą. Coaching pozwala na uporządkowanie i odnalezienie miejsca dla siebie i cukrzycy w swoim życiu. Czasami wymaga to wypracowania nowej komunikacji pomiędzy partnerami. Czasami pacjent potrzebuje pozbyć się ograniczających balastów i przekonań, które uniemożliwiają mu wspólne życie z cukrzycą. Praca z coachem pozwala na uświadomienie sobie swoich własnych zasobów, umiejętności, zdolności, potencjału, które może wykorzystać, aby stać się świadomym i odpowiedzialnym za swoje zdrowie psychiczne i fizyczne z cukrzycą.

Wreszcie docieramy do METY, czyli sytuacji kiedy pacjent w pełnej autonomii zarządza sobą i swoją chorobą w czasie i według ustalonych wcześniej reguł. Dokładnie wie jak i zna zasady postępowania. Nawet jeśli popełnia błędy świadomie lub nie, potrafi wyjść z trudnych sytuacji, potrafi być asertywny kiedy jest taka potrzeba broniąc przede wszystkim siebie. Jeśli osoba z cukrzycą odmawia lub nie zgadza się na wykonanie pewnych czynności może to oznaczać, że pracuje nad sobą, chcę bronić siebie, gdyż uczymy ich asertywności i pozytywnego egoizmu. W jakich sytuacjach pracują nad sobą? Gdy proponujesz alkohol, posiłek o dużej zawartości węglowodanów lub tłuszczu a oni odmawiają, kiedy źle się czują i nie mają siły czegoś zrobić, gdy czują, że są zmęczeni i wiedzą, że powinni odpocząć. I wiele innych przyczyn …

Cukrzyca to wymagająca choroba i mocno absorbująca. Jej kontrola jest możliwa ale gdy pacjent z cukrzycą będzie miał i wysokie kompetencje i wysoką motywację. Pacjencie, na którym etapie jesteś? Czy już wiesz? Czego potrzebujesz, aby osiągnąć ten etap? Zapraszam na spotkania edukacyjne i/lub sesje coachingu zdrowia. Zadzwoń 690 485 261

Piśmiennictwo: 1. J. Bird, S. Gornall Sztuka Coachingu zbiór narzędzi i wskazówek, wyd. Galaktyka, 2021 2. M. Bennewicz Coaching i mentoring w praktyce podejście kognitywistyczne, wyd. Coach&Couch Autobus i Kanapa, 2017